Pastor Thomas Schoolfonds

De website van het Pastor Thomas SchoolfondsWelkom op Pastorthomas.nl

projecten 2014

Als 1e project is ons gevraagd door Pastor Thomas  een bijdrage te doen om een speelplaats aan te leggen bij een basis school die dicht aan zee ligt. De school ligt in de buurt van Kottayam, de naam van de school is Mar Alexander Choolaparambil school. Er gaan ongeveer 600 kinderen naar deze school  Door de wind van zee is er zeer veel zand/stof in en om de school. Door het fijne zand/stof zijn er veel kinderen ziek . In de regentijd is het een modderpoel. Het zou fijn zijn als er bij deze school een plein aangelegd zou kunnen worden van ongeveer  30 x 30 meter . Totale kosten totaal  € 2700,-  Ook zouden er nog graag 40 kinderen dit jaar op deze school naar school gaan.   Op 28 juni a.s. staan wij weer op de jaarmarkt van het Sproeifeest in Hoonhorst .We hopen op deze dag d.m.v. verkoop van kruudmoes , broodjes hamburger, broodjes beenham en onze jaarlijkse schilderij verloting , een gedeelte van het schoolplein bij elkaar te brengen.  Mocht U  die ons hiervoor willen helpen/ steunen d.m.v. een gift , dan kunt u uw bijdrage storten op rek. nr NL 13 RABO 0138641242   met vermelding bijdrage schoolplein,  hiervoor onze hartelijke dank .

Op 14 Juni waren wij op de  Millennium manifestatie 2014 te Hardenberg,   De manifestatie is bedoeld om extra aandacht van de bevolking te vragen voor de realisatie van de Millenium Doelen. Tijdens deze  manifestatie werd er  een Tombola gehouden . Mevr. Lidy Pelgröm had hiervoor weer een schilderij beschikbaar gesteld. Hartelijk dank hiervoor.  De opbrengst van  deze Tombola is  € 397,65 geworden .  De opbrengt van deze actie komt t.g.v. voor het schoolplein bij de school.

 

Opbrengt Jaarmarkt Sproeifeest.    Tijdens de Jaarmarkt van het Sproeifeest op 29 juni  2014 is er weer verkoop geweest van kruudmoes, broodjes hamburger en broodjes beenham, de opbrengt hiervan  is geworden  €   288,05   Verloting van Schilderij 636,40  totale opbrengt deze dag    € 924,45 een geweldig bedrag voor het plein bij de school.

De totale actie voor het schoolplein is inmiddels        €  1.322,10

Op 6 oktober mochten wij voor het schoolplein van de KBO  Volkdansgroep Hoonhorst een gift van € 100,- ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Opbrengst kerstmarkt  verkoop van Kerstbomen, erwtensoep en rookworsten  en enkele giften heeft € 716,15 opgebracht.

De totale opbrengt voor het schoolplein is op 24 december 2014  €  2.138,25

De opbrengt voor het schoolplein is overgemaakt aan Pastor Thomas. Het project wordt in 2015 uitgevoerd.