Home Contact Sitemap

Pastor Thomas Schoolfonds

De website van het Pastor Thomas Schoolfonds


Sponsor

DCWebsoft

Welkom op Pastorthomas.nl

Nieuws

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 24 Juni 2017 Jaarmarkt Sproeifeest Hoonhorst.

Stuwzangers vroeg ‘uit de veren’  zaterdagmorgen.

 

Hoonhorst –  Wederom een groot succes. Met het optreden van De Stuwzangers uit Vilsteren. De penningmeester genoot  er zichtbaar van!  Zelfs heeft hij een lied spontaan mee gezongen. Het weer had wat beter gekund maar !Ondanks dat was er een prima sfeer tijdens de optredens .

Om 9.30 u. werd de eerste sessie ingeluid met het Stuwzangerslied.

Tijdens de ‘markt’ werd ook weer actie gevoerd voor Pastor Thomas.   Er kon koffie of thee met krentenbrood of cake worden gekocht evenals broodjes hamburger en broodjes beenham. Ook was de ouderwetse kruudmoes weer te koop dat ook weer goed werd verkocht.  De opbrengt € 605,45 komt ten goede voor Uniforms en schoolmiddelen  voor de kinderen  in India. Pastor Thomas zal zorgdragen dat het geld goed besteed wordt. Hartelijk dank allen.

De Stuwzangers brachten  weer een geweldig stuk muziek ten gehore ,Het publiek genoot ervan  onder er het genot van een kopje koffie met iets erbij. De Stuwzangers brachten  drie sessie  met instrumentale ondersteuning van accordeons. gitaar en slagwerk.

Kwart over twaalf  was de finale ten einde ,de voorzitter was zeer tevreden en hoopt op een vervolg.
Hopelijk mogen wij u volgend jaar weer ontmoeten. Nogmaals Hartelijk Dank ook namens Pastor Thomas

Onze volgende actie voor het Thomas Fonds zal zijn ; Kerstbomen , erwtensoep en worstenverkoop vanaf  15 november ( erwtensoep en worsten) kerstbomen vanaf 10 december a.s.

Boerenmarkt bij IJsboerderij Bosman  De Krim.

Pastor Thomas Fonds met stand op Boerenmarkt bij de familie Bosman in De Krim.

Op 17 augustus is voor de zeventiende keer bij en om de boerderij van de familie Bosman

de  boerenmarkt gehouden.

Niemand had wat te klagen of te zeuren. Het was gewoon genieten !

Het was woensdag een komen en gaan van mensen bij de IJsboerderij Bosman.

 Officieel was de start van de markt om 11.00 uur maar om kwart voor tien dienden zich

de eerste bezoekers al aan , lacht Jan Pelgröm.

Deze Dedemsvaarder regelt als vrijwilliger de verkeersstromen om de IJshoeve waar bijna vijftig kramen met

de meest uiteenlopende producten die de Boerenmarkt vormen. Een van de stands werd bemand

door vrijwilligers  van het Pastor Thomas Fonds.

Om geld voor dit goede doel in te zamelen kon het publiek meehelpen om vakjes van een

schilderij zelf in te schilderen , Lydi Pelgröm maakte de opzet hiervoor.

Enthousiaste ‘kunstenaars’ waagden een poging  er een kleurrijk geheel van te maken.

tevens werden er loten verkocht en werden op het eind van de markt 2 schilderijen verloot .

Rietje Belt uit Slagharen en A. Otten waren de gelukkige winnaars.  .

Voor het Pastoor Thomas Fonds werd tijdens de Boerenmarkt 580 euro

ingezameld.  Een geweldig mooi bedrag waarvoor hartelijk dank.

Een markt die muzikaal opgeluisterd werd met muziek van De Pierewaaiers uit Slagharen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Thomas  op bezoek in Nederland  , aankomst  7 april 2016.

zie verder het bericht op de agenda

December 2015

Het worst snertweer in Hoonhorst

Hoonhorst, Laatste nieuws

HOONHORST – Het worst snertweer in Hoonhorst, ofwel het wordt mooi weer voor snert met worst, nu verkrijgbaar of te bestellen aan de Koelmansstraat 1A en natuurlijk zijn hier ook weer de kerstbomen te koop en dit alles voor het Pastor Thomas Schoolfonds.
Het Pastor Thomas Schoolfonds richt zich op ouders en kinderen in India die de schoolmiddelen voor het basisonderwijs zelf niet kunnen betalen. Ook op de kerstmarkt van aanstaande zondag zal er volop snert en worst te koop zijn.

(Pastor Thomas laat via Twitter weten aan Herman van de Vegte heel blij te zijn van de inzet van de vrijwilligers in Hoonhorst. Red.)


 

Beste Parochianen van de Emanuel Parochie.

Het is nu meer dan zes jaar geleden dat ik de Emmanuel Parochie gemeenschap heb verlaten. Ondertussen heb ik begrepen dat  er heel veel is  gebeurd  in de Parochie gemeenschap. In 2011 ben ik voor het laatst in Nederland geweest , onlangs had ik een plan om naar Nederland te komen rond kerst maar dat gaat niet door vanwege mijn nieuwe benoeming hier als de pastoor van een parochie.

 Aan de jaren die ik in Nederland heb  door gebracht heb ik blijvende herinneringen.  Als ik hier zit denk ik soms aan de Nederlandse  maatschappij en kerk. Zeker zijn ze anders dan de maatschappij en de kerk hier waar ik mee opgegroeid ben en dagelijks mee te maken heb. Ik heb geprobeerd de goede en positieve elementen mee te nemen en hier te  gebruiken. Dus moet ik zeggen dat  mijn ervaringen opgedaan in Nederland mij hebben  geholpen  voor een beter inzicht te krijgen en te hebben.

Het is ook tijd om u allemaal te bedanken voor de bijdrage die u in de afgelopen jaren hebt gegeven aan het Pastor Thomas Fonds. Het Pastor Thomas Fonds steunt  geselecteerde  kinderen om naar  school te laten gaan. De kinderen krijgen een schooluniform en  studiemateriaal van ons fonds omdat de ouders geen geld hebben om dat te betalen. Zonder schooluniform en studiemateriaal kunnen/mogen de kinderen niet naar school. Dit wordt  mogelijk gemaakt door de financiele bijdrage die u  geschonken hebt. Het Pastor Thomas Fonds is een Stichting met een bestuur bestaande uit de heren Jan Pelgröm, Ben de Ruiter en Herman van der Vegt. Dit voorjaar waren leden van de Stichting  hier om te kijken wat er allemaal  wordt gedaan door het fonds.  Alhoewel het vakantie was, hebben ze enkele  scholen hier bezocht,  en konden ze zien hoe het fonds te werk gaat. Het bestuur van de Stichting met een aantal vrijwilligers houdt  diverse acties om geld te werven om dit fonds levendig te houden en om zodoende nog meer kinderen naar school te kunnen laten gaan. Dus kunnen kinderen naar school blijven gaan door het geld dat bijeengebracht is vanuit de diverse Parochies mede door de inzet van het bestuur van het Thomas Fonds en een aantal vrijwilligers. Ik dank u allen voor uw bijdrage aan het fonds op welke manier dan ook.

Kerst gaat over een kind. Een kind moet constant hulp krijgen en geholpen  worden door de ouders en door allen. Als wij onze aandacht en steun kunnen verlenen  in een gebied waar niemand dat doet, dan zal dat  een blijvende herinnering zijn aan de verlener en de ontvanger zoals  God zijn  kind  Jezus  gaf aan ons.   Zalig kerst toegewenst en een gezegend Nieuwjaar.

Pastor Thomas.   

 De Kerstmarkt was ook dit jaar weer  een geweldig succes , zowel kerstbomen als ook de erwtensoep en rookworsten werden weer goed verkocht.  Het was een gezellige markt rondom de molen.         De totale  opbrengt € 690,15 incl. enkele giften komt dit jaar ten goede  voor het schoolplein bij een school in de buurt van Keralla . We willen u allen hartelijk danken voor uw geweldige steun . Tevens  wensen wij  u allen een Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig 2015 toe.

 GIFTEN PASTOR THOMANS FONDS

Giften voor het Pastor Thomas Schoolfonds India ;  Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting . Het Pastor Thomas Fonds India is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende  Instelling  (ANBI) Er zijn 2 soorten Giften.  Gewone Giften en Periodieke Giften.     Een gewone gift mag U alleen aftrekken als u die doet aan een ANBI.  Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI  of een vereniging die geen ANBI is maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U mag uw periodieke  gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Periodieke giften moeten via een schenkingovereenkomst worden vastgelegd. Klik hiervoor op de onderstaande schenkingsovereenkomst met toelichting  van de belastingdienst.

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf

 

 

 

 

 

Young Spirit heeft afgelopen zaterdag een jubileumconcert gegeven;

In een bomvolle kerk heeft Young Spirit afgelopen zaterdagavond een geweldig concert gegeven. Er werden liederen gezongen van Marco Borsato,Elvis Presley, U2 en Adele. Het publiek was zeer anthousiast, aan het eind van het concert kreeg het koor dan ook een staande ovatie.

Na de viering werd er een deurcollecte gehouden voor het Pastor Thomas Fonds. Dat men  Pastor Thomas  een warm hart toedraagt bleek wel uit de collecte  die het geweldige bedrag van €  1250,91  heeft opgebracht.  Namens het Pastor Thomas Fonds  willen wij jullie allen van harte feliciteren met jullie 25 jarig jubileum  .  Tevens willen we jullie danken dat jullie  de deurcollectte hebben willen houden voor het Pastor Thomas Fonds . Met deze geweldige bijdrage kunnen weer een aantal kinderen de school bezoeken.   Namens de kinderen en namens het Pastor Thomas Fonds nogmaals Hartelijk dank,

 

 

 

 

Namens het  Pastor Thomas Fonds

Herman van der Vegt

 

 

 

 

Young Spirit geeft jubileumconcert op 15 februari 2014.

Zaterdagavond 15 februari geeft het R.K. kerkkoor Young Spirit een jubileumconcert ter ere van hun 25 jarig bestaan. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zullen zij in de R.K. Kerk te Dalfsen fantastische nummers ter gehore brengen van onder andere Marco Borsato, U2, Elvis Presley en Adele. Dit doen zij niet alleen met hun fantastische combo, er zullen ook enkele gastmuzikanten zijn. De toegang is gratis. Wel zal er een deurcollecte zijn voor het Pastor Thomas Fonds. Het beloofd een fantastische avond te worden.

Delegatie naar India.  1 t/m 19 april 2014

  • Stichting Pastor Thomas

 

In maart 2014 bestaat de regionale Stichting Pastor Thomas Schoolfonds India vijf jaar. De afgelopen jaar zijn diverse acties in de wijde regio ontplooid om geld voor dit goede doel in te zamelen.

Zo werd tijdens de boerenmarkt in De Krim in 2013 onder meer hiervoor een schilderactie gehouden. Om met eigen ogen te aanschouwen hoe ingezamelde gelden en giften ter plekke besteed worden, reist een delegatie van het bestuur, waaronder voorzitter Jan Pelgröm uit Dedemsvaart en penningmeester Herman van der Vegt uit Hoonhorst, komend voorjaar naar India.

Pastor Thomas werd op 4 november 1966 geboren in Kottayam in India. Hij is in 2001 in Nederland gekomen naar het Bisdom Utrecht van daaruit werd hij in het parochieverband N.O. Salland aangesteld als Pastoor van 11 parochies waarvan nu de naam Emmanuel Parochie is. Pastor Thomas is hier tot juni 2008 werkzaam geweest en daarna teruggekeerd naar India.

In 2007 hebben een aantal mensen van de Emmanuel parochie met Pastor Thomas een rondreis gemaakt in het zuiden van India. ‘Daarbij hebben wij heel veel mooie plaatsen in het land mogen bekijken maar ook heel veel arme mensen met hun kinderen gezien. Ook waren we op bezoek bij enkele schooltjes , we zagen dat het daar heel anders was dan in Nederland. Ik hoorde van Pastor Thomas dat veel kinderen niet naar school konden gaan omdat de ouders dat niet konden betalen. Er zijn heel veel mensen die net genoeg te eten hebben, maar dan geen geld meer hebben om de kinderen naar school te laten gaan. Op basis daarvan hebben we toen besloten de pastor vanuit Nederland te helpen bij zijn goede werk,’ aldus bestuurslid Herman van der Vegt.

Donatie doen?

Mensen die een donatie voor het Pastor Thomas Fonds willen doen kunnen hun gift over maken op bankrekeningnummer NL13RABO 0138 6412 42

Namens het Pastor Thomas Fonds ; Hartelijk Dank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sproeifeest  Hoonhorst  26-27-28-29 juni 2014  29 juni  2014;  Jaarmarkt Sproeifeest Hoonhorst met rommel/boekenmarkt,verloting schilderijen, verkoop van kruudmoes, broodje  beenham, hamburgers en pannenkoeken .

Tijdens de markt optreden van het Shantykoor De Pierewaaiers
uit Slagharen.

.