Pastor Thomas Schoolfonds

De website van het Pastor Thomas SchoolfondsWelkom op Pastorthomas.nl

 

Vastenactie project Dedemsvaart 2018

 

 

De Vastenactie van de RK kerk Sint Vitus ondersteunt dit jaar het Pastor Thomasfonds in India.

Het Pastor Thomas Fonds helpt kinderen  waarvan de ouders de kosten om de kinderen naar school te laten gaan niet kunnen betalen.

De ouders moeten de kosten van het verplichte schooluniform schooltas, schriften en schrijfmateriaal zelf betalen, dit kunnen ze niet, daardoor kunnen een groot aantal kinderen  niet naar school.

Het Pastor Thomas Fonds richt zich momenteel op kinderen voor het basisonderwijs.

 

Voor deze Vastenactie heeft pastor Thomas ons gevraagd mee te willen sparen voor twee nieuwe toiletgebouwen voor een school van 400 leerlingen. De leeftijd van deze leerlingen is van 8 tot en met 17 jaar.

 

De school heeft nu 2 toiletten, één voor de jongens en één voor de meisjes. Dit is veel te weinig.

Voor de aanleg van 2 nieuwe toiletgebouwen is ca. 3.000 euro nodig.

 

U kunt gebruik maken van de zakjes voor de Vastenactie en uw bijdrage deponeren in de melkbus achter in de kerk, of uw bijdrage storten op

NL13 RABO 0138 6 41 2 42  t.n.v. Pastor Thomas Fonds

onder vermelding van Vastenactie 2018.

 

BIC  RABONL2U

Rabobank Vaart en Vecht de Dalfsen

Kvk;  nr 08192676

 

 

 

 

 

 

Kerstboodschap Pastor Thomas   India  december 2017

Beste Parochianen van de Emmanuel Parochie.

Hartelijke groeten  vanuit India.  We zijn nu in de advent en naderen het hoogfeest van Kerstmis. Ik wil u dan ook graag een goede adventstijd toewensen en een goede voorbereiding op het Kerstfeest.

Kerst herinnerd ons over een God die mensen zoekt. Hij is een God die naar ons kwam om ons te heiligen, om ons te verheffen naar een Goddelijk leven. Dat heeft Hij gedaan door zijn leven te geven voor anderen. Daardoor hebben wij toegang gekregen naar het Goddelijk leven. We noemen de geboorte van Jezus dan ook de geboorte van onze redder.
Het is ook onze plicht om onze naaste bij te staan zoals Jezus dat deed.

Graag wil ik u het een en ander vertellen over het Thomas Fonds, Evenals voorgaande jaren konden er aan het begin van het schooljaar weer 58 kinderen naar school gaan voorzien van schooluniform, schooltas, schiften en pennen. Ook krijgen een aantal kinderen die ver van school wonen vervoer naar school en eten op school .

Dit jaar is er ook een nieuw project gestart . Kinderen die moeite hebben met de studie,  krijgen extra les buiten de gewone schooltijd. Deze kinderen worden door de leerkrachten geselecteerd .  Na de gewone schooltijd krijgen deze kinderen  eerst eten waarna ze de extra les krijgen.  Hierdoor hopen we dat deze kinderen ook door kunnen studeren.

Dit jaar moesten we (helaas) ook een andere schoolbus aanschaffen, dat  met hulp van het Thomas Fonds gelukt is zodat de kinderen toch normaal naar school kunnen gaan.

Namens het Pastor Thomas Fonds  wil ik u allen danken voor het geld wat u geschonken hebt  d.m.v. donaties voor het Fonds. Ook heb ik begrepen dat velen mee doen aan de acties die georganiseerd worden o.a. bij het Sproeifeest in Hoonhorst, de Kerstbomen, erwtensoep en worsten actie . Hartelijk dank hiervoor !

Vele kinderen en hun ouders zijn blij en dankbaar voor de hulp die zij gekregen hebben vooral vanuit de Emmanuel parochie. Deze kinderen gaan daardoor naar de wereld van het licht en alfabet.

Nogmaals wil ik u danken namens de kinderen  voor de gaven en hartelijkheid die jullie allen geschonken hebben en dank ik alle leden van de Stichting  voor hun inzet met hart en ziel voor deze projecten.

Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest  en een Nieuwjaar  met veel geluk, gezondheid en vrede toe.

Pastor Thomas .

 

Foto: Wim

Hoonhorsters halen hun kerstboom bij Herman.

Hoonhorst, Laatste nieuws
Laatste update:

 

 

HOONHORST – Heel Hoonhorst en omstreken halen hun Kerstboom bij Herman van de Vegt aan de Koelmansstraat 1A. Hij doet het niet alleen voor zijn plezier of voor eigen gewin. Hij heeft  zelf geld genoeg om rond te komen. Hij doet dit voor het pastoor Thomas Fonds. Pastoor Thomas was in het verleden pastoor in Dalfsen en Hoonhorst.

Hoe het begon:

Pastor Thomas  Geboren op 4 november 1966 in Kottayam  in India. Pastor Thomas is in 2001 in Nederland gekomen naar het Bisdom Utrecht van daaruit werd hij in het parochieverband N.O. Salland aangesteld als Pastoor van 11 parochies waarvan nu de naam Emmanuel Parochie is, zijn standplaats was Dalfsen.

Pastor Thomas is hier tot juni 2008 werkzaam geweest en daarna teruggekeerd naar India. In 2007 hebben een aantal mensen van de Emmanuel parochie met Pastor Thomas een rondreis gemaakt in het zuiden van India.

Daarbij hebben wij heel veel mooie plaatsen in het land mogen bekijken maar ook heel veel arme mensen met hun kinderen gezien. Ook waren we op bezoek bij enkele schooltjes , we zagen dat het daar heel anders was dan in Nederland.

Ik ( Herman van der Vegt )  hoorde van Pastor Thomas dat veel kinderen niet naar school konden gaan omdat de ouders dat niet konden betalen. Er zijn heel veel mensen die net genoeg te eten hebben maar dan geen geld meer hebben om de kinderen naar school te laten gaan.

Toen vroeg ik pastor Thomas ; Als u nu volgend jaar terug gaat naar India  en als wij dan in Nederland acties gaan houden om geld bij elkaar te krijgen om kinderen naar school te laten gaan, kunt u dan zorgen dat die arme kinderen naar school gaan ?

Ja natuurlijk zei Pastor Thomas, dat zou heel fijn zijn.

Toen ben ik begonnen met acties te organiseren  om geld bij elkaar te krijgen. De eerste actie was;  Na de reis die wij met Pastor Thomas gemaakt hadden heb ik een dvd gemaakt van deze reis en tegen een vergoeding voor het fonds beschikbaar gesteld aan de reisgenoten. Dat  bracht meteen al een aardig bedrag op . Ook mochten wij tijdens de oecumenische viering Sproeifeest collecteren voor het fonds. Er werd door de jeugd van de basisschool een statiegeld flessenactie gehouden waarvan de opbrengst ook voor het fonds beschikbaar werd gesteld.

En nu dus de kerstbomen, dat niet alleen, ook  snert. Koop allen, want al het geld en de opbrengst gaat naar dit fonds. Heeft u geen boom of snert nodig, u kan ook gewoon een gift schenken, dan heeft u zeker een fijn Kerstgevoel.

 

 

 

 

Uitslag Rabobank Coöperatieve weken actie 2017

23 november 2017,

Vandaag de uitslag van de Rabobank Coöperatieve weken 2017

waarbij € 100,000,- verdeeld werd onder 85 stichtingen en verenigingen. Alle leden
van de bank konden 5 stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting  die zij een warm hart toedragen.

Het was een geweldig feest   bij Mooi Rivier  waar de uitslag van de stemmen bekend werd gemaakt.

Onze Stichting  het Pastor Thomas Fonds mocht 527 stemmen ontvangen wat goed was voor een
geweldige opbrengt van € 1.164,16

Allen die op het Thomas Fonds gestemd hebben, Hartelijk Dank

 

12 Oktober 2017

Rabo Coöperatie Weken  2017.

Dit jaar kregen wij de uitnodiging om mee te doen aan de Rabo Coöperatieve Weken.

Wij gaan meedoen met de Hoonhorster Kerstnoaberactie

Wij gaan er voor om d.m.v. Kerstbomen te verkopen de kerstsfeer in ons dorp te vergroten.

Tevens alle noabers te laten aanschuiven voor een heerlijk kop erwtensoep tijdens de

Kerstmarkt op 17 december a.s.  Hiermede de saamhorigheid in ons dorp te vergroten .

De opbrengt van deze actie is voor kansarme kinderen in India zodat deze naar school

kunnen gaan. Stem tussen 1 en 15 november op ons !!!

Hartelijk dank , Pastor Thomas Fonds India.

Zaterdag 24 juni 2017 Jaarmarkt Sproeifeest Hoonhorst.

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuwzangers vroeg ‘uit de veren’  zaterdagmorgen.

Hoonhorst –  Wederom een groot succes. Met het optreden van De Stuwzangers uit Vilsteren. De penningmeester genoot  er zichtbaar van!  Zelfs heeft hij een lied spontaan mee gezongen. Het weer had wat beter gekund maar !Ondanks dat was er een prima sfeer tijdens de optredens .

Om 9.30 u. werd de eerste sessie ingeluid met het Stuwzangerslied.

Tijdens de ‘markt’ werd ook weer actie gevoerd voor Pastor Thomas.   Er kon koffie of thee met krentenbrood of cake worden gekocht evenals broodjes hamburger en broodjes beenham. Ook was de ouderwetse kruudmoes weer te koop dat ook weer goed werd verkocht.  De opbrengt € 605,45 komt ten goede voor Uniforms en schoolmiddelen  voor de kinderen  in India. Pastor Thomas zal zorgdragen dat het geld goed besteed wordt. Hartelijk dank allen.

De Stuwzangers brachten  weer een geweldig stuk muziek ten gehore ,Het publiek genoot ervan  onder er het genot van een kopje koffie met iets erbij. De Stuwzangers brachten  drie sessie  met instrumentale ondersteuning van accordeons. gitaar en slagwerk.

Kwart over twaalf  was de finale ten einde ,de voorzitter was zeer tevreden en hoopt op een vervolg.
Hopelijk mogen wij u volgend jaar weer ontmoeten. Nogmaals Hartelijk Dank ook namens Pastor Thomas

Onze volgende actie voor het Thomas Fonds zal zijn ; Kerstbomen , erwtensoep en worstenverkoop vanaf  15 november ( erwtensoep en worsten) kerstbomen vanaf 10 december a.s.

Boerenmarkt bij IJsboerderij Bosman  De Krim.

Pastor Thomas Fonds met stand op Boerenmarkt bij de familie Bosman in De Krim.

Op 17 augustus is voor de zeventiende keer bij en om de boerderij van de familie Bosman

de  boerenmarkt gehouden.

Niemand had wat te klagen of te zeuren. Het was gewoon genieten !

Het was woensdag een komen en gaan van mensen bij de IJsboerderij Bosman.

 Officieel was de start van de markt om 11.00 uur maar om kwart voor tien dienden zich

de eerste bezoekers al aan , lacht Jan Pelgröm.

Deze Dedemsvaarder regelt als vrijwilliger de verkeersstromen om de IJshoeve waar bijna vijftig kramen met

de meest uiteenlopende producten die de Boerenmarkt vormen. Een van de stands werd bemand

door vrijwilligers  van het Pastor Thomas Fonds.

Om geld voor dit goede doel in te zamelen kon het publiek meehelpen om vakjes van een

schilderij zelf in te schilderen , Lydi Pelgröm maakte de opzet hiervoor.

Enthousiaste ‘kunstenaars’ waagden een poging  er een kleurrijk geheel van te maken.

tevens werden er loten verkocht en werden op het eind van de markt 2 schilderijen verloot .

Rietje Belt uit Slagharen en A. Otten waren de gelukkige winnaars.  .

Voor het Pastoor Thomas Fonds werd tijdens de Boerenmarkt 580 euro

ingezameld.  Een geweldig mooi bedrag waarvoor hartelijk dank.

Een markt die muzikaal opgeluisterd werd met muziek van De Pierewaaiers uit Slagharen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Thomas  op bezoek in Nederland  , aankomst  7 april 2016.

zie verder het bericht op de agenda

December 2015

Het worst snertweer in Hoonhorst

Hoonhorst, Laatste nieuws

HOONHORST – Het worst snertweer in Hoonhorst, ofwel het wordt mooi weer voor snert met worst, nu verkrijgbaar of te bestellen aan de Koelmansstraat 1A en natuurlijk zijn hier ook weer de kerstbomen te koop en dit alles voor het Pastor Thomas Schoolfonds.
Het Pastor Thomas Schoolfonds richt zich op ouders en kinderen in India die de schoolmiddelen voor het basisonderwijs zelf niet kunnen betalen. Ook op de kerstmarkt van aanstaande zondag zal er volop snert en worst te koop zijn.

(Pastor Thomas laat via Twitter weten aan Herman van de Vegte heel blij te zijn van de inzet van de vrijwilligers in Hoonhorst. Red.)


 

Beste Parochianen van de Emanuel Parochie.

Het is nu meer dan zes jaar geleden dat ik de Emmanuel Parochie gemeenschap heb verlaten. Ondertussen heb ik begrepen dat  er heel veel is  gebeurd  in de Parochie gemeenschap. In 2011 ben ik voor het laatst in Nederland geweest , onlangs had ik een plan om naar Nederland te komen rond kerst maar dat gaat niet door vanwege mijn nieuwe benoeming hier als de pastoor van een parochie.

 Aan de jaren die ik in Nederland heb  door gebracht heb ik blijvende herinneringen.  Als ik hier zit denk ik soms aan de Nederlandse  maatschappij en kerk. Zeker zijn ze anders dan de maatschappij en de kerk hier waar ik mee opgegroeid ben en dagelijks mee te maken heb. Ik heb geprobeerd de goede en positieve elementen mee te nemen en hier te  gebruiken. Dus moet ik zeggen dat  mijn ervaringen opgedaan in Nederland mij hebben  geholpen  voor een beter inzicht te krijgen en te hebben.

Het is ook tijd om u allemaal te bedanken voor de bijdrage die u in de afgelopen jaren hebt gegeven aan het Pastor Thomas Fonds. Het Pastor Thomas Fonds steunt  geselecteerde  kinderen om naar  school te laten gaan. De kinderen krijgen een schooluniform en  studiemateriaal van ons fonds omdat de ouders geen geld hebben om dat te betalen. Zonder schooluniform en studiemateriaal kunnen/mogen de kinderen niet naar school. Dit wordt  mogelijk gemaakt door de financiele bijdrage die u  geschonken hebt. Het Pastor Thomas Fonds is een Stichting met een bestuur bestaande uit de heren Jan Pelgröm, Ben de Ruiter en Herman van der Vegt. Dit voorjaar waren leden van de Stichting  hier om te kijken wat er allemaal  wordt gedaan door het fonds.  Alhoewel het vakantie was, hebben ze enkele  scholen hier bezocht,  en konden ze zien hoe het fonds te werk gaat. Het bestuur van de Stichting met een aantal vrijwilligers houdt  diverse acties om geld te werven om dit fonds levendig te houden en om zodoende nog meer kinderen naar school te kunnen laten gaan. Dus kunnen kinderen naar school blijven gaan door het geld dat bijeengebracht is vanuit de diverse Parochies mede door de inzet van het bestuur van het Thomas Fonds en een aantal vrijwilligers. Ik dank u allen voor uw bijdrage aan het fonds op welke manier dan ook.

Kerst gaat over een kind. Een kind moet constant hulp krijgen en geholpen  worden door de ouders en door allen. Als wij onze aandacht en steun kunnen verlenen  in een gebied waar niemand dat doet, dan zal dat  een blijvende herinnering zijn aan de verlener en de ontvanger zoals  God zijn  kind  Jezus  gaf aan ons.   Zalig kerst toegewenst en een gezegend Nieuwjaar.

Pastor Thomas.   

 De Kerstmarkt was ook dit jaar weer  een geweldig succes , zowel kerstbomen als ook de erwtensoep en rookworsten werden weer goed verkocht.  Het was een gezellige markt rondom de molen.         De totale  opbrengt € 690,15 incl. enkele giften komt dit jaar ten goede  voor het schoolplein bij een school in de buurt van Keralla . We willen u allen hartelijk danken voor uw geweldige steun . Tevens  wensen wij  u allen een Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig 2015 toe.

 GIFTEN PASTOR THOMANS FONDS

Giften voor het Pastor Thomas Schoolfonds India ;  Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting . Het Pastor Thomas Fonds India is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende  Instelling  (ANBI) Er zijn 2 soorten Giften.  Gewone Giften en Periodieke Giften.     Een gewone gift mag U alleen aftrekken als u die doet aan een ANBI.  Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI  of een vereniging die geen ANBI is maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U mag uw periodieke  gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Periodieke giften moeten via een schenkingovereenkomst worden vastgelegd. Klik hiervoor op de onderstaande schenkingsovereenkomst met toelichting  van de belastingdienst.

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf

 

 

 

 

 

Young Spirit heeft afgelopen zaterdag een jubileumconcert gegeven;

In een bomvolle kerk heeft Young Spirit afgelopen zaterdagavond een geweldig concert gegeven. Er werden liederen gezongen van Marco Borsato,Elvis Presley, U2 en Adele. Het publiek was zeer anthousiast, aan het eind van het concert kreeg het koor dan ook een staande ovatie.

Na de viering werd er een deurcollecte gehouden voor het Pastor Thomas Fonds. Dat men  Pastor Thomas  een warm hart toedraagt bleek wel uit de collecte  die het geweldige bedrag van €  1250,91  heeft opgebracht.  Namens het Pastor Thomas Fonds  willen wij jullie allen van harte feliciteren met jullie 25 jarig jubileum  .  Tevens willen we jullie danken dat jullie  de deurcollectte hebben willen houden voor het Pastor Thomas Fonds . Met deze geweldige bijdrage kunnen weer een aantal kinderen de school bezoeken.   Namens de kinderen en namens het Pastor Thomas Fonds nogmaals Hartelijk dank,

 

 

 

 

Namens het  Pastor Thomas Fonds

Herman van der Vegt

 

 

 

 

Young Spirit geeft jubileumconcert op 15 februari 2014.

Zaterdagavond 15 februari geeft het R.K. kerkkoor Young Spirit een jubileumconcert ter ere van hun 25 jarig bestaan. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zullen zij in de R.K. Kerk te Dalfsen fantastische nummers ter gehore brengen van onder andere Marco Borsato, U2, Elvis Presley en Adele. Dit doen zij niet alleen met hun fantastische combo, er zullen ook enkele gastmuzikanten zijn. De toegang is gratis. Wel zal er een deurcollecte zijn voor het Pastor Thomas Fonds. Het beloofd een fantastische avond te worden.

Delegatie naar India.  1 t/m 19 april 2014

  • Stichting Pastor Thomas

 

In maart 2014 bestaat de regionale Stichting Pastor Thomas Schoolfonds India vijf jaar. De afgelopen jaar zijn diverse acties in de wijde regio ontplooid om geld voor dit goede doel in te zamelen.

Zo werd tijdens de boerenmarkt in De Krim in 2013 onder meer hiervoor een schilderactie gehouden. Om met eigen ogen te aanschouwen hoe ingezamelde gelden en giften ter plekke besteed worden, reist een delegatie van het bestuur, waaronder voorzitter Jan Pelgröm uit Dedemsvaart en penningmeester Herman van der Vegt uit Hoonhorst, komend voorjaar naar India.

Pastor Thomas werd op 4 november 1966 geboren in Kottayam in India. Hij is in 2001 in Nederland gekomen naar het Bisdom Utrecht van daaruit werd hij in het parochieverband N.O. Salland aangesteld als Pastoor van 11 parochies waarvan nu de naam Emmanuel Parochie is. Pastor Thomas is hier tot juni 2008 werkzaam geweest en daarna teruggekeerd naar India.

In 2007 hebben een aantal mensen van de Emmanuel parochie met Pastor Thomas een rondreis gemaakt in het zuiden van India. ‘Daarbij hebben wij heel veel mooie plaatsen in het land mogen bekijken maar ook heel veel arme mensen met hun kinderen gezien. Ook waren we op bezoek bij enkele schooltjes , we zagen dat het daar heel anders was dan in Nederland. Ik hoorde van Pastor Thomas dat veel kinderen niet naar school konden gaan omdat de ouders dat niet konden betalen. Er zijn heel veel mensen die net genoeg te eten hebben, maar dan geen geld meer hebben om de kinderen naar school te laten gaan. Op basis daarvan hebben we toen besloten de pastor vanuit Nederland te helpen bij zijn goede werk,’ aldus bestuurslid Herman van der Vegt.

Donatie doen?

Mensen die een donatie voor het Pastor Thomas Fonds willen doen kunnen hun gift over maken op bankrekeningnummer NL13RABO 0138 6412 42

Namens het Pastor Thomas Fonds ; Hartelijk Dank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sproeifeest  Hoonhorst  26-27-28-29 juni 2014  29 juni  2014;  Jaarmarkt Sproeifeest Hoonhorst met rommel/boekenmarkt,verloting schilderijen, verkoop van kruudmoes, broodje  beenham, hamburgers en pannenkoeken .

Tijdens de markt optreden van het Shantykoor De Pierewaaiers
uit Slagharen.

.