Pastor Thomas Schoolfonds

De website van het Pastor Thomas SchoolfondsWelkom op Pastorthomas.nl

Steun ons

Beste Donateurs .

Giften voor het Pastor Thomas Schoolfonds India ;  Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting . Het Pastor Thomas Fonds India is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende  Instelling  (ANBI) Er zijn 2 soorten Giften.  Gewone Giften en Periodieke Giften.     Een gewone gift mag U alleen aftrekken als u die doet aan een ANBI.  Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI  of een vereniging die geen ANBI is maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U mag uw periodieke  gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Periodieke giften moeten via een schenkingovereenkomst worden vastgelegd. Klik hiervoor op de onderstaande schenkingsovereenkomst met toelichting  van de belastingdienst.  Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van het Pastor Thomas Fonds telf. 06-57998150 of per e-mail herman@hermanvandervegt.nl

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf