Pastor Thomas Schoolfonds

De website van het Pastor Thomas SchoolfondsWelkom op Pastorthomas.nl

Thomas Stichting

Welkom bij het Pastor Thomas Schoolfonds India.

 

Het Pastor Thomas Fonds helpt kinderen  waarvan de ouders de kosten

om de kinderen naar school te laten gaan niet kunnen betalen.

De ouders moeten de kosten van het verplichte schoolkostuum, schriften

en schrijfmateriaal zelf betalen, dit kunnen ze niet, daardoor kunnen een groot

aantal kinderen  niet naar school.

Het Pastor Thomas Fonds richt zich momenteel op kinderen voor het basisonderwijs .