Anbi

ANBI gegevens:

Stichting Pastor Thoms Schoolfonds
Koelmanstraat 1A
7722 LV Dalfsen
handelend onder de naam Thomasfonds

Bestuurders:

J.A.M. Pelgröm voorzitter
H.G. van der Vegt penningmeester
J. Ramaker secretaris
gezamenlijk bevoegd
Er wordt geen beloning uitgekeerd aan de bestuurders

KVK/Resin: 08192676/820612637

Statutaire doelstelling is het financieel mogelijk maken voor kinderen van arme gezinnen in India om basisonderwijs en voortgezet onderwijs te volgen.

Kort verslag 2019:
Er is in totaal € 3.142,00 besteed aan de doelgroep kinderen de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen. Er zijn schooluniformen verstrekt en schooltassen met schrijfmateriaal. 
Een aantal kinderen met een leerachterstand heeft extra begeleiding gekregen, ook buiten schooltijd. De kinderen met een leerachterstand komen voornamelijk uit de gebieden waar in 2018 overstromingen hebben plaats gevonden. 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
Ouders van kinderen die om financiele redenen geen onderwijs kunnen volgen worden financieel ondersteund.
Kinderen met een leerachterstand worden extra begeleid ook buiten de reguliere schooltijd. 
Onderwijzend personeel wordt getraind om kinderen met een leerachterstand op te sporen en te begeleiden.

jaar201920202021 20222023
1 januari€    3.387,00 € 11.337,00€    2.592,00 €    5.519,274861,41
Ontvangsten€  11.270,00 €   5.145,00€    6.722,00 €  13.717,47 
Opname€    3.142,00 € 13.740,00€    3.617,00 €  14.215,97 
Saldo€  11.515,00 €   2.592,00 €    5.697,00 €   5.020,78 
bankkosten€       177,00 €      159,00€       177,00 €      159,37 
Saldo 31 december €  11.337,00 €   2.592,00€     5.519,27 €   4.861,41