Giften

Uw bijdrage aan het Pastor Thomas Schoolfonds wordt zeer gewaardeerd.
U helpt daarmee een kind in India betere kansen in de maatschappij te bieden.
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL13RABO 0138641242t.n.v. St. Pastor Thomas Schoolfonds 

Het Pastor Thomas Schoolfonds is een ANBI instelling dus uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.
Dank voor uw bijdrage